Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We are SASCO

 

SASCO (Southern Airports Services Joint Stock Company) – tên tiếng Việt là Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được thành lập năm 1993 với số vốn Nhà nước ban đầu là 9,3 tỷ đồng.Đối với mỗi con người SASCO, 1993 là cột mốc thời gian không thể nào quên. Đó là năm SASCO ra đời và bắt đầu hành trình phát triển của mình. Lịch sử phát triển của SASCO có thể được coi là ví dụ về doanh nghiệp Việt Nam điển hình gắn liền với các giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước. Khi đất nước còn trong nền kinh tế bao cấp, khái niệm dịch vụ chưa phát triển những người lao động tiền thân của SASCO là những người từ khối kinh tế phụ - kinh tế 3. Kinh tế 3 không phải là kinh tế chính và những lao động thuộc nhóm kinh tế này là phần lớn là lao động chính sách. SASCO được thành lập và những lao động từ khối kinh tế phụ được giao một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và phát triển dịch vụ tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một cửa ngõ quan trọng của đất nước, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Và chúng tôi đã làm được điều đó. Với quyết tâm và khát khao cống hiến xây dựng doanh nghiệp, những con người SASCO ngày đầu thành lập đã đưa Công ty non trẻ với số vốn ban đầu 9 tỷ đồng sau 25 năm trở thành một trong 50 doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam với tổng tài sản hơn 2.000 tỷ vốn hóa thị trường đạt 4.000 tỷ, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm luôn ở mức 2 chữ số, về doanh thu là 16,4%; lợi nhuận là 14,2%.

25 năm bền bỉ, SASCO đã, đang và sẽ cung cấp các dịch vụ tại đây, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Được chuyển đổi các hình thức quản lý doanh nghiệp theo chính sách chung của Nhà nước, một công việc, một nhiệm vụ không thay đổi của chúng tôi là mang lại các dịch vụ ngày càng tốt hơn cho hành khách đi và đến Sân bay Tân Sơn Nhất.

 

 

Our guidelines

Pursuing transparent and sustainable business policies, we comprehend a fair competition is the competition that contributes to society’s progress.” – Ms. Doan Thi Mai Huong, General Director

VISION

To become the top-of-mind brand in airport services providers in Vietnam – we focus on our position as the leading enterprise in Vietnam in the field of various non-aviation services, providing high-quality services to meet international standards and needs of domestic and foreign customers.

MISSION

We are here to provide the best airport commercial services with international standards, towards customers’ ultimate satisfaction.

BUSINESS PHILOSOPHY

Business transparency and fair competition towards sustainable development and social progress.
Business developing process goes together with business’s responsibility with the community, society and the environment.

DEVELOPMENT STRATEGY

Customer-orientation. Satisfying the needs of customers based on customer-orientation. Developing products, investing in brand building, services and products based on target customers.

Human resource investment and management. Training and developing human resource, especially sales teams and senior staffs. Building a professional, dynamic, creative and humanity workplace; implementing welfare policies that facilitate employees’ high income and development opportunities.

Quality of services and products. Becoming the supplier of high quality products and services. Making the satisfaction about the services of community the core value of all activities. Building brand values to create added values for customers and partners.

Management system and process. Improving corporate governance in accordance with modern standards, gradually developing an effective risk management system. Enhancing sustainable development based on the foundation of financial security and transparent business operations.

SASCO Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.